Pelagisk fiskeri - bæredygtige løsninger i stimevisKapitel 2

Kapitel 2


Danmark er en stolt fiskerination, og fiskeriet er en vigtig del af dansk økonomi, kultur og historie.

Fiskeriet er vigtigt for at vi kan overleve, og har været det siden oldtiden. Fiskeri giver mad på bordet, men har også spillet en stor økonomisk rolle gennem tiderne. Fiskeri har stadig stor betydning for dansk økonomi. Det giver arbejdspladser, og pr. december 2020 havde Danmark en samlet eksport af fisk og fiskeprodukter på 27.328 mio. kr.

Fremadrettet bliver fiskeriet måske endnu mere vigtigt, da proteinerne fra havet er nogle af dem med det mindste klimaaftryk. Danmark er blandt de tre lande i EU, som fanger flest fisk.

Danskernes favorit fiske-spise er makrel i tomat efterfulgt af fiskefrikadeller og røget laks og ørred. Men der er forskel på, hvilken fisk man kommer på middagsbordet, alt efter hvor gammel man er og hvilket køn man har. Unge er mest til laks og rødspætte, samt tun og makrel på dåse.

Der lever ca. 220 arter af saltvandsfisk i de danske have og ud af dem spiser vi ca. 50 forskellige arter.  Når man fisker, kan man både fiske efter de fisk, som svømmer i vandsøjlen, dvs. pelagisk fiskeri som eksempelvis sild og makrel, eller dem, som lever på bunden, som eksempelvis torsk og rødspætte. Alt efter hvor man fisker henne, så bruger man forskellige redskaber. Derudover kan fiskeriet i Danmark inddeles i industrifiskeri og fiskeri til konsum. Industrifiskeriet er det største og fiskene fanges for at lave fiskemel og -olie – dette kan I lære mere om i Kapitel 3. Konsumfiskeri er fiskeri efter fiskearter, som vi spiser. Selv om der bliver landet flere fisk til fiskemel og fiskeolie, tjenes der flest penge på konsumfiskeriet.

OPGAVE: Hvilke typer fiskeri har vi i Danmark? Læs materialet fra WWF og lav en liste over fangstmetoderne, hvor I forklarer fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Kom med om bord på et fartøj og hør mere om pelagisk fiskeri.

Det danske erhvervsfiskeri foregår primært i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

OPGAVE: Hvilke typer og mængder fisk landes hvor?

 Fiskeribranchen arbejder hele tiden på at udvikle ny teknologi, bl.a. for at fange fiskene mere bæredygtigt. Dette kan f.eks. gøres ved at udvikle fangstredskaber, hvor der er mindre bifangst, som påvirker det omliggende miljø mindre, eller at fiskeriet bliver mere energivenligt.

OPGAVE: Tjek “Fiskeriteknologi, DTU Aqua”’s Facebookside. I grupper vælger I et opslag, som I gerne vil vide mere om, og undersøger det. Fremlæg projektet for klassen og kom evt. med jeres egne løsninger til det problem, som projektet beskæftiger sig med.

For at forvalte fiskeriet i Danmark, så man sikrer at der stadig er fisk om mange år, har man fiskekvoter. Men da havet ikke kender til landegrænser, skal man tage højde for både dansk, europæisk og international lovgivning. I Danmark er der ni ministerier og syv styrelser, som har med forvaltningen af havet at gøre. Der bliver hele tiden udviklet nye systemer til at forvalte økosystemerne i havet.

OPGAVE: Hvordan fastsætter man fiskekvoterne? Forklar MSY (maximum sustainable yield = Den maksimale bæredygtige fangst) og hvordan man kan fiske bæredygtigt. Hvordan vil I forvalte fiskeriet, både for at tilgodese erhvervet, men også for at sørge for, at der er fisk i fremtiden?

Se ”Min far er fisker”.

Hvis man overfisker, vil der ikke være nok fisk i fremtiden. Men det påvirker også fødekæderne og dermed økosystemet. Hvis man rykker meget med et økosystem, kan det gå ud over biodiversiteten i området. Fangstmetoder kan også indvirke på havets økosystem.

OPGAVE: Skitser nogle af havets fødekæder og diskuter hvad der sker, hvis man fjerner/reducerer et led. Hvad sker der eksempelvis med biodiversiteten hvis et toprovdyr som torsken reduceres for meget?

Fiskene der lever i vores farvande, er også truede af klimaforandringer. Når eksempelvis temperaturen øges vil der være nogle fiskearter, der får det hårdt. Der vil også være nye arter, der kommer til.

OPGAVE: Hvilke arter ville kunne klare sig bedst/dårligst med højere vandtemperaturer?

Hvem er eksperterne? 

I filmen ”Pelagisk fiskeri – bæredygtige løsninger i stimevis” møder I:

Peter Grønkjær som er professor ved Århus Universitet samt personer fra brancherne.

Johannes Palsson som CEO for FF Skagen A/S og Scandic Pelagic A/S, Anne Mette Bæk, Direktør for Marine Ingredients Denmark og European Fishmeal and Fish oil Producers og Fridi Magnusen som er bestyrelsesformand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Desuden medvirker Mogens Jensen, tidligere minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

 

Download hele materialet
Download alt materialet fra kapitel 2 her.

Download her


57A6293

Find opgaverne her

Download PDF'en for materialet i mere printvenlig version (inkl. ekstraopgaver) 

OPGAVE: Hvilke typer fiskeri har vi i Danmark? Læs materialet fra WWF og lav en liste over fangstmetoderne, hvor I forklarer fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Det danske erhvervsfiskeri foregår primært i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

OPGAVE: Hvilke typer og mængder fisk landes hvor?

OPGAVE: Tjek “Fiskeriteknologi, DTU Aqua”’s Facebookside. I grupper vælger I et opslag, som I gerne vil vide mere om, og undersøger det. Fremlæg projektet for klassen og kom evt. med jeres egne løsninger til det problem, som projektet beskæftiger sig med.

OPGAVE: Hvordan fastsætter man fiskekvoterne? Forklar MSY (maximum sustainable yield = Den maksimale bæredygtige fangst) og hvordan man kan fiske bæredygtigt. Hvordan vil I forvalte fiskeriet, både for at tilgodese erhvervet, men også for at sørge for, at der er fisk i fremtiden?

OPGAVE: Skitser nogle af havets fødekæder og diskuter hvad der sker, hvis man fjerner/reducerer et led. Hvad sker der eksempelvis med biodiversiteten hvis et toprovdyr som torsken reduceres for meget?

Fiskene der lever i vores farvande, er også truede af klimaforandringer. Når eksempelvis temperaturen øges vil der være nogle fiskearter, der får det hårdt. Der vil også være nye arter, der kommer til.

OPGAVE: Hvilke arter ville kunne klare sig bedst/dårligst med højere vandtemperaturer?

K0A6268

Find mere inspiration her

Download PDF'en for materialet i mere printvenlig version 

Kystfiskerne og kampen om fisken: LINK

Skibsregister: LINK

Danmarks statistik: Fiskeri: LINK

Arbejd videre med emnet: “Den sidste fisk