Fiskemel og -olie - verdensmål i pulverformKapitel 3

Kapitel 3


Fiskemel og -olie fremstilles typisk af industrifisk/proteinfisk, små vildtfangede marine fisk, som er uegnede til direkte human konsum (dvs. menneskeføde), da de har et relativt højt indhold af ben og olie. Industrifiskeriet er det største fiskeri i Danmark.

 

OPGAVE: Hvilke fiskearter bliver oftest fanget i industrifiskeriet?

Ud over at bruge fisk, som bliver fisket direkte til industrien, bruger fiskemel og -olie fabrikkerne også afskær fra de fabrikker, som laver fisk til konsum, f.eks. det der er tilovers, når der bliver lavet fiskefileter eller sildebidder. Afskær udgør ca. 1/3 af fabrikkernes råvarer.

Fiskemel og fiskeolie er vigtige marine ingredienser, og produktionen af fiskemel og –olie skaber grundlaget for Danmark som en af verdens førende eksportører af fiskefoder og know-how i akvakultursektoren. Sektoren er medvirkende til vækst og udvikling i en række kystsamfund og skaber mange arbejdspladser i Danmarks yderområder.

Fiskemel og fiskeolie-industrien udvikler sig hele tiden, så de bliver mere ressourceeffektive og får endnu mere ud af de fisk, som fanges. Der samarbejdes over hele jorden med at lave bæredygtighedskodeks, så fiskeressourcerne udnyttes bedst muligt og man får mest muligt ud af fisk og afskær.

Fiskemelsindustrien er baseret på en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, og branchen følger de internationale standarder MSC og MarinTrust. IFFO er den internationale brancheforening for producenter af fiskemel og fiskeolie mens Marine Ingredients er en brancheforening for de danske producenter.

OPGAVE: Danmark er Europas førende producent af fiskemel og fiskeolie. Tjek Marine Ingredients Denmarks hjemmeside og find ud af, hvor stor en eksportør Danmark er af fiskemel og fiskeolie. Hvor mange penge eksporteres der for?

Når man skal producere fiskemel og –olie, pumpes fiskene fra skibet ind i fabrikken, hvor de bliver kogt og presset. Herefter gælder det om at få så meget tørstof som muligt ud af massen – det skal nemlig nedkøles og males til fiskemel. Så først bliver massen centrifugeret, og tørstoffet gemmes. Den overskydende væske bliver behandlet igen. Denne gang bliver fiskeolien skillet fra i endnu en centrifuge. Fiskeolien bliver primært brugt til akvakultur – mest til opdræt af laks og ørred. Resten af væsken dampes ind og det sidste tørstof kan bruges til fiskemelet. Fiskemel består af 70 % protein og bliver brugt som ingrediens til næsten al slags dyrefoder, f.eks. til grise, kyllinger og opdræt af laks og ørred. Foder til kæledyr som hunde og katte er også et vigtigt marked.

FIGUR: Processen for at lave fiskemel og –olie (fra “Nordic Centre of Excellence Network in Fishmeal and Fish oil” (ligger også på her - der er også en figur her).

OPGAVE: Forklar processen for at lave fiskemel og –olie og lav jeres eget diagram (her eller her)

Fiskemel og -olie er meget brugbart som foderingrediens, da det har et højt indhold af protein (62-70 %), indeholder EPA og DHA, som er lang-kædede omega-3 fedtsyrer, som bl.a. er vigtig for hjernens opbygning og funktion, men som vi ikke selv kan danne. Desuden indeholder det mineraler som kalk og magnesium og flere slags B-vitaminer.

OPGAVE: Find ud af hvilke mineraler og vitaminer, som fiskemel og -olie indeholder. Hvorfor er Omega-3 og B-vitaminerne sunde? Hvilke sundhedsfordele er der, for os mennesker, ved at spise fiskeolie?

Der er i Danmark og Europa mangel på protein til foder og specielt animalsk protein er en mangelvare. Man kan også lave proteinmel af andre organismer i havet end fisk.

Muslinger kan eksempelvis forarbejdes til muslingemel, som bl.a. kan bruges i økologisk foder. Produktionen af muslingemel kan, ligesom fiskemel, reducere noget af den soja, der importeres fra lande, der rydder regnskove for at produce soja (lær mere om muslinger i kapitel 5).

OPGAVE: Læs artiklen og argumenter for, hvorfor mel lavet af muslinger kan være et alternativ til fiskemel. Findes der andre organismer i havet, som man kunne lave proteinmel af?

Læs evt. denne artikel

Hvem er eksperterne? 

I filmen ”Fiskemel og olie - verdensmål i pulverform” møder I:

Jes Bjerregaard som er CEO hos TripleNine Group a/s,

Johannes Palsson som CEO for FF Skagen A/S og Scandic Pelagic A/S,

Anne Mette Bæk, Direktør for Marine Ingredients Denmark og European Fishmeal and Fish oil Producers

 

Download hele materialet
Download alt materialet til kapitel 3 her.

Download her


JNL7816 Ppt

Find opgaverne her

Download PDF'en for materialet i mere printvenlig version

OPGAVE: Hvilke fiskearter bliver oftest fanget i industrifiskeriet?

OPGAVE: Danmark er Europas førende producent af fiskemel og fiskeolie. Tjek Marine Ingredient Denmarks hjemmeside og find ud af, hvor stor en eksportør Danmark er af fiskemel og fiskeolie. Hvor mange penge eksporteres der for?

OPGAVE: Forklar processen for at lave fiskemel og –olie og lav jeres eget diagram (her eller her).

OPGAVE: Find ud af hvilke mineraler og vitaminer, som fiskemel og -olie indeholder. Hvorfor er Omega-3 og B-vitaminerne sunde? Hvilke sundhedsfordele er der, for os mennesker, ved at spise fiskeolie?

OPGAVE: Læs artiklen og argumenter for, hvorfor mel lavet af muslinger kan være et alternativ til fiskemel. Findes der andre organismer i havet, som man kunne lave proteinmel af?

Læs evt. artiklen.

JNL8443 Ppt

Find mere inspiration her

Download PDF'en for materialet i mere printvenlig version 

FISHMEAL AND FISH OIL - Strategic and sustainable marine ingredients: LINK

Fakta ark fra Marine ingredients: LINK

Sundhed: Lær mere om omega-3 fedtsyrer: LINK

Gå i dybden med processen med at lave fiskemel og –olie - læs mere her, på engelsk: LINK og LINK

Viden om ingredienser: Producent FF Skagen om fiskemel og fiskeolie: LINK

Viden om ingredienser: Forsker om fiskemel og fiskeolie: LINK

Flere midler til R&D for at sikre bedst mulige resultater: LINK