Undervisningsmateriale

Om undervisningsmaterialet

Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i projektet ”Mad fra Havet”, hvor der sættes fokus på fremtidens proteiner fra havet og på det marine fødevareerhvervs mulighed for at brødføde en voksende befolkning – på en bæredygtig måde.

Læs gerne dokumentet ”Baggrundsviden om Mad fra Havet””, hvor problemstillingen uddybes, og der er en kort faglig introduktion til de vigtigste emner.

”Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer” står der bl.a. i verdensmål 14.

Uanset om du bor på en ø midt i havet eller med flere kilometer til nærmeste kyst, påvirker dine valg i hverdagen, hvordan havet har det. For at kunne træffe kloge og bæredygtige beslutninger er der brug for viden og øget bevidsthed.

Så det starter der – med at blive mere bevidst. I en del andre lande har de ”ocean literacy” på skoleskemaet. Det findes ikke nogen god dansk oversættelse af begrebet men havdannelse kunne være et bud.

Det omhandler at øge folks forståelse for havets indflydelse på os mennesker og vores indflydelse på havet - med det formål at fremme en ansvarlig adfærd over for havene og havenes ressourcer. Ingen steder i Danmark er der langt til havet. Alligevel er danskerne ikke særligt ”havdannede”.

Dette undervisningsmateriale er også med til at ”havdanne”, og gøre eleverne mere bevidste om havets ressourcer.

Hvad kan det bruges til?

Mad fra havet er tiltænkt udskolingen og skal ses som et oplagt bud på et fællesfagligt fokusområde i naturfagene. Det passer ind under emnet: “Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”

Det kan også bruges i en projektuge eller tværfagligt i forbindelse med dansk og samfundsfag med kildekritik som hovedfokus.

Materialets brug

Undervisningsmaterialet er opbygget over 6 kapitler. Hvert kapitel består af en video og en elevtekst med opgaver.

Under hvert kapitel på hjemmesiden ligger link til filmen samt en kort intro til hvem man møder i filmen, læsetekst til eleverne og opgaver. Opgaver er både skrevet ind i læseteksten løbende som de passer ind men kan også findes separat – både online og som pdf. Til nogle kapitler er der foreslået ekstra opgaver. Du som lærer vurderer selv om I skal lave alle opgaver til hvert kapitel. Til kapitlerne er der også foreslået yderligere inspiration som kan bruges af både lærer og elever.

Her på siden finder du også de læringsmål som materialet kan bruges til at opfylde samt forslag til forsøg der kan laves.

Det er vigtigt at have i tankerne at dette undervisningsmateriale i sig selv ikke giver alle svar og nuancer. Eleverne skal under deres selvstændige arbejde med deres problemstilling selv dykke lidt dybere; både via de inspirationskilder vi angiver samt information de selv finder. I filmene møder I en blanding af folk fra branchen, uvildige eksperter og en NGO. Lær også eleverne at reflektere over hvem der siger hvad.

Det anbefales at kapitel 1 altid bruges som intro og kapitel 6 som outtro til emnet, herefter kan man vælge at bruge alle kapitler eller vælge mellem kapitel 2-5.

Kapitel 1 – ”Havet er fremtidens spisekammer”

Kapitel 2 – ”Pelagisk fiskeri – bæredygtige løsninger i stimevis”

Kapitel 3 – ”Fiskemel og -olie – verdensmål i pulverform”

Kapitel 4 – ”Akvakultur – på land og til vands”

Kapitel 5 – ”Muslinger, tang og østers – havets rockstjerner”

Kapitel 6 – ”Mit bæredygtige hav”

 

Dyk ned i undervisningsmaterialet

Her finder du alle 6 kapitler af undervisningsmaterialet til "Mad fra Havet". 

 

Undervisningsmaterialet