Partnere

Mad fra Havet er et samarbejde mellem Fiskeri - og Søfartsmuseet, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Marine Ingredients Denmark, Dansk Akvakultur, Hedeselskabet og WSP.

Projektet er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og har desuden også fået bidrag fra bl.a. Hedeselskabet.

Tak til alle der har medvirket og bidraget!