Fiskeri- og Søfartsmuseet

Danmarks museum for havet


Fiskeri- og Søfartsmuseet er projektleder på Mad fra havet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for havet. Som det eneste museum i Danmark har vi både en kulturhistorisk og en naturvidenskabelig tilgang til vores virke, hvilket giver os en unik mulighed for at fortælle hele historien om mennesket og havet.

Havet har givet liv til både poesi, samfundets udvikling og vores selvforståelse som nation. Men det har også været udfordret af menneskets til tider blinde tro på havets uudtømmelige ressourcer og endeløse kapacitet som modtager af affald og spildstoffer.

Udgangspunktet for vores forskning er hvorledes mennesket har interageret med havet gennem tiderne, og hvordan dette har påvirket havet, dets dyre- og planteliv og omvendt. Med udgangspunkt heri ønsker vi at styrke vores gæster og samarbejdspartnere i at kunne træffe kvalificerede valg på vegne af havet, dets dyre- og planteliv

Besøg Fiskeri- og Søfartsmuseet på deres website
Fimus Logo Lille (2)