Dansk Akvakultur

Opdræt af fisk, skaldyr, tang og foder i international topklasse


Dansk Akvakulturs medlemmer opdrætter fisk, skaldyr og tang og producerer fiskefoder. Akvakulturerhvervet består af dambrug, havbrug, skaldyr/muslinger og foderfabrikker, som leverer produkter, der sælges over hele verden. Akvakulturvirksomheder er oftest placeret på mindre havne eller i landdistrikter. Samlet set repræsenterer akvakulturen med sine følgeerhverv mere end 1000 danske arbejdspladser og udgør i sig selv en eksportindtægt cirka på 1 milliard kroner.

Dansk Akvakultur deltager i den redaktionelle referencegruppe for projektet.

Besøg Dansk Akvakultur på deres website
DK Akv Logo Lille