WSP er en global rådgivningsvirksomhed med ca. 480 ansatte i Danmark og omkring 50.000 medarbejdere i 40 forskellige lande. WSP har til formål at arbejde innovativt med at fremtidssikre natur, miljø og samfund gennem tværfaglige rådgivning indenfor byggeri, forsyning, infrastruktur og miljø. WSP Danmark har de sidste 15 år arbejdet med blå bioøkonomi og deltaget i flere udviklingsprojekter omkring udvikling og etablering af værdikæder med bæredygtig akvakultur. WSP Danmark har med deres hold af eksperter yderligere omfattende kendskab til kystøkologi, og har arbejdet indgående med økosystemer og biodiversitet i kystzonen samt habitatrestaurering især indenfor hårdbundshabitater såsom biogene rev og stenrev.

WSP bistår projektet med beregninger og research.

Besøg WSP på deres website
WSP Logo Lille2