Marine Ingredients Denmark

Repræsenterer producenterne af fiskemel og -olie i Danmark


Marine Ingredients Denmark er en brancheforening for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie.

Med en samlet eksportværdi på 3,7 mia. kr. er Danmark Europas førende producent af fiskemel og fiskeolie, og blandt de 10 største producenter i verden. Dansk fiskemel og fiskeolie er af høj kvalitet og efterspurgt verden over som vigtige marine foderingredienser til akvakultur og landbrug

Sektoren er særdeles vigtig for indtjeningen i danskfiskeri, da fangster af kortlivede arter som tobis, brisling og sperling til fiskemelsfabrikkerne udgør ca. en tredjedel af landingsværdien i fiskeriet. Tobis har således i en årrække indbragt den største samlede fangstværdi for alle aktive fartøjer i Danmark, mens brislingefiskeriet indtager en 4.-5. plads.

Branchen bidrager til vækst og udvikling i en række kystsamfund i Danmark, ligesom produktionen af fiskemel og -olie skaber grundlaget for Danmark som en af verdens førende eksportører af fiskefoder og know-how i akvakultursektoren.

Fiskemelsindustrien er baseret på en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, og branchen følger de internationale standarder MSC og MarinTrust, der er tredjepartscertificeringer af råvarer, produktion og sporbarhed.

Marine Ingredients Denmark deltager i den redaktionelle referencegruppe for projektet.

Besøg Marine Ingredients Denmark på deres website
MID Logo Lille