Hedeselskabet

Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen som partner


Hedeselskabet har fokus på at benytte naturressourcer bæredygtigt for at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund.

Hedeselskabets fundament strækker sig mere end 150 år tilbage i tiden.

I dag udvikler og leverer Hedeselskabet løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at modvirke og afbøde klimaforandringer. Det gør vi ved at begrænse og kompensere CO2-udledning, erstatte CO2-tunge materialer med bæredygtige alternativer og gennem klimasikringsløsninger. Vi medvirker til at øge biodiversiteten og udvikler effektive løsninger til fuld udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse.

Hedeselskabet har ingen aktionærer eller ejere, som modtager udbytte. Derimod anvender vi en del af overskuddet til at udvikle og investere i grøn innovation.

Hedeselskabet har støttet projekt Mad fra havet økonomisk.

Besøg Hedeselskabet på deres website
Hedeselskabet Logo Lille (2)