Pelagisk fiskeri - trawl af fisk der lever i store stimer midt i havet.


Danmarks Pelagiske Producentorganisation er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet og tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder Danmarks Pelagiske Producentorganisation for at sikre de bedst mulige vilkår for medlemmerne nu og i fremtiden. DPPO er desuden en aktiv samarbejdspartner for myndigheder, forskningsinstitutioner og private virksomheder, når det gælder fiskeriforskning, bestandsvurdering og teknologiudvikling.

DPPO er projektejer og sidder også i projektets redaktionelle referencegruppe.

Besøg DPPO på deres website
DPPO Logo Lille2